Paused...
Tốc độ đọc: 1x
« »
Đánh giá: 4.50/5 của 11 lượt đề cử
Đăng Ký Giọng Đọc Tùy Chọn

    Share trên wall truyện bạn thích Hokage Thế Giới Ta Là Shikamaru?▼▼▼

    ▼▼▼Chia sẻ page đến những người thích truyện?▼▼▼