JavaScript is off. Please enable to view full site.

Nhân vật chính khi tỉnh lại , phát hiện mình biến thành Tống Thanh Thư, còn phát hiện ra đây là một sự dung hợp của 14 quyển tiểu thuyết giang hồ đại loạn của Kim Dung đóng vào trong một câu chuyện ….

TỔNG HỢP 14 TRUYỆN CỦA KIM DUNG

1. Tiếu Ngạo Giang Hồ

2. Anh Hùng Xạ Điêu

3. Thiên Long Bát Bộ

4. Thần Điêu Hiệp Lữ

5. Lộc Đỉnh Ký

6. Ỷ Thiên Đồ Long Ký

7. Liên Thành Quyết

8. Bích Huyết Kiếm

9. Hiệp Khách Hành

10.Bạch Mã Kiếu Tây Phong

11.Phi Hồ Ngoại Truyện

12.Tuyết Sơn Phi Hồ

13.Thư Kiếm Ân Cưu Lục

14.Uyên Ương Đao

CÁC NỮ NHÂN VÂT :

1/ Hương Hương công chúa: Thư kiếm ân cừu lục

2/ Hoắc Thanh Đồng: Thư kiếm ân cừu lục

3/ Lý Nguyên Chỉ: Thư kiếm ân cừu lục

4/ Hạ Thanh Thanh: Bích huyết kiếm

5/ A Cửu (Trường bình công chúa): Bích huyết kiếm

6/ Hoàng Dung: Anh hùng xạ điêu

7/ Tiểu long nữ: Thần điêu đại hiệp

8/ Viên Tử Y: Phi hồ ngoại truyện

9/ Trình Linh Tố: Phi hồ ngoại truyện

10/ Miêu Nhược Lan: Tuyết sơn phi hồ

11/ Ân Tố Tố: Ỷ Thiên Đồ Long ký

12/ Triệu Mẫn: Ỷ Thiên Đồ Long ký

13/ Tiểu Chiêu: Ỷ Thiên Đồ Long ký

14/ Chu Chỉ Nhược: Ỷ Thiên Đồ Long ký

15/ Thích Phương: Liên thành Quyết

16/ Thủy Sinh: Liên thành Quyết

17/ A Châu: Thiên long bát bộ

18/ A Tử: Thiên long bát bộ

19/ Vương Ngữ Yên: Thiên long bát bộ

20/ Mộc Uyển Thanh: Thiên long bát bộ

21/ Chung Linh: Thiên long bát bộ

22/ Tiêu Trung Tuệ: Uyên ương đao

23/ Lý Văn Tú: Bạch mã khiếu tây phong

24/ Đinh Đang: Hiệp khách hành

25/ A Tú: Hiệp khách hàn

26/ Nhậm Doanh Doanh: Tiếu ngạo giang hồ

27/ Nhạc Linh San: Tiếu ngạo giang hồ

28/ Nghi Lâm: Tiếu ngạo giang hồ

29/ Song Nhi: Lộc Đỉnh ký

30/ Tô Thuyên: Lộc Đỉnh ký

31/Tăng Nhu: Lộc Đỉnh ký

32/ Phương Di: Lộc Đỉnh ký

33/ Mộc Kiếm Bình: Lộc Đỉnh ký

34/ Kiến Ninh công chúa: Lộc Đỉnh ký

35/ A Kha: Lộc Đỉnh ký

Và còn nhiều nhân vật nữ khác trong truyện này…

Edit và cải biên: MEODE

Đọc bản Thâu Hương Cao Thủ Convert tại đây

Mới nhất
3 ngày trước
    Tổng đề cử 261
    Tuần 2034
    Tháng 5803
    loading
    loading